VANKURIER.PL – Ekspresowe przesyłki regionalne, krajowe oraz międzynarodowe.

Usługi

Przesyłki krajowe

Punktualny i rzetelny kurier dostarczający przesyłki na terenie całej Polski.

Przesyłki Miejskie

Szybki kurier miejski – działamy na terytorium całego województwa podlaskiego.

Przesyłki Międzynarodowe​

Punktualny i rzetelny kurier dostarczający przesyłki na terenie Litwy,Łotwy,Estonii,Finlandii

Niestandardowe Wymiary

Z nami wyślesz prawie każdą paczkę. Od listów, kartony, a nawet duże palety.

Płatność Online

Opłać przesyłkę wygodnie, w prosty sposób korzystając z dowolnej metody płatności.

Szybka Wycena

Skorzystaj z naszego formularza i uzyskaj bezpłatną, dokładną wycenę.

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania:

Przesyłkę można wysłać na nasz adres firmowy, zlecić nam odbiór przesyłki kurierem, zlecić odbiór przesyłki przez naszego pracownika osobiście.

Tak oczywiście. Realizujemy usługę od drzwi do drzwi

Śledzenie przesyłki jest możliwe na każdym etapie transportu. Dzięki realizacji transportu osobiście przez naszych pracowników, otrzymasz dokładną lokalizację oraz przewidywany czas dostawy do odbiorcy. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez email.

Przewóz towarów wiąże się z restrykcjami. Przewoźnik nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia

Przesyłek zawierających:
a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów,
konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest kraj nadania lub doręczenia
b) rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować
zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek
c) materiałów łatwopalnych i żrących, materiałów wybuchowych
d) alkoholu
e) papierosów (wszelkie wyroby tytoniowe)
f) broni palnej, replik i amunicji, broni białej
g) instrumentów muzycznych, smyczkowych i szarpanych
h) dzieł sztuki
i) biżuterii ( z materiałów szlachetnych)
j) rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie
k) pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela
l) żywych zwierzątm) roślin, nasion
n) cieczy, płyny, materiałów płynnych, substancje lejące (farby, kleje, żywice, miód, itp.)
o) towarów wymagających temperatury kontrolowanej
p) towarów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i
halucynogennych, komponentów
q) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne
r) rzeczy łatwo psujących się, żywność lub rzeczy wrażliwych
s) zwłok
t) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy
u) innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź spowodować
zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek
v) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w
przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego.
2. W przypadku gdy przesyłka stwarza zagrożenie zniszczenie/uszkodzenie innych przesyłek,
bądź samochodu (ze względu na zawartość przesyłki niezgodną z Regulaminem) w szczególnych
przypadkach przesyłka ta może zostać poddana utylizacji przez naszą firmę bądź
podwykonawców wykonujących dla nich usługi.
3. W przypadku gdy przesyłka zniszczy/uszkodzi inne przesyłki ze względu na swoja zawartość,
nadający (zlecający) może zostać obciążony kosztami powstałymi w skutek zaistniałej sytuacji

Przewozimy wszelkie towary o maksymalnych wymiarach 5 m dł x 2 m szer x 2 m wys

Dla firm oferujemy możliwość podpisania atrakcyjnej umowy na dłuższą współpracę w zakresie transportu.